Programajánló

Vers és mesemondó verseny    

    2018. 04.14.

Angol nyelvi tábor

   2018. 07.16-07.20.

Traktorverseny és családi nap    

   2018. 08.04.

Íjásztábor

   2018.08.06.-2018.08.10.

 

Dr. Szabó Árpád 

A megmentés története

1942-ben az Eperjes-i  (Presov, ma Szlovákia) akkor Csehszlovákia-i zsidókat deportálták Lengyelországba, a Demblin-i gettoba.  A deportáltak között volt egy házaspár,  Lichting  Alex és Eszter. Lichting Esztert kényszermunkára küldték a Citadellára  amely egy erőd volt a városban, és Lichtig Alexet kényszermunka táborba küldték. Október 15-én  összefogdosták a munkaviszonyban nem álló zsidókat.  A Citadellán dolgozokat, köztük  Alex testvérét és anyját október 28-án Treblinkába vitték. Egy német őr segítségével Lichting feleségének, Eszternek egy másik zsidó asszonnyal és kislányával együtt sikerült elmenekülnie. Követve az őr tanácsát a három szökevény a tábor felé futott, ahol Alex dolgozott.  A zsidó őr megengedte nekik, hogy átmenjenek a szögesdrót kerítésen, mely körülvette a tábort, és az egyik táborparancsnok, az SS tagja, megengedte, hogy a nők a munkások közé kerüljenek.   1942 december 3-an Alex Lichting a vágányok közelében dolgozott, és német tolmácsként szolgált, megkönnyítve a munkát a lengyelek és a német tisztek között. Ezen a reggelen egy magyar katonákkal teli vonat érkezett a frontról és megállt a tábornál.  Lichting odament a vonathoz és folyékony magyarsággal cigarettát kért. Dr. Szabó Árpád, a vonaton lévő katoanaorvos, hallotta Lichtinget beszélni és meglepődött, hogy lengyel földön összeakad  egy anyanyelvi magyarsággal  beszélővel, és kérte a zsidó munkást, hogy mondja el történetét. Lichting előtt rövid idő alatt világossá vált, hogy Szabó olyan ember, akiben megbízhat. Minden bátorságát összeszedve megkérte a jó doktort, hogy csempéssze  át őt, -- vagy  legalább  a feleségét -- Magyarországra, ahol él egy sógornője. Dr. Szabó habozas nélkül beleegyezett, és elküldte Lichtinget, hogy hozza el a feleségét, hogy mindketten vele jöjjenek a vonaton. Lichting nagy összeget ajánlott Szabónak, hogy őt és feleségét a határon átcsempéssze. Szabó dühösen válaszolt, hogy neki egyáltalán nincs szüksége az ő pénzükre, vagy a Lichting család pénzére. Az ő egyetlen motivációja az volt – mondta – hogy megmentse ártatlan emberek életét. A négy napig tartó úton Szabó rejtegette  a zsidó párt  a vonaton, élelmet hozott nekik. A hideg éjszakákon a házaspárt saját fülkéjébe hozta, ahol fel tudtak melegedni. Amikor a vonat elérte a szlovák határt, mozdonyt cseréltek. Egy szlovák tiszt ellenőrizte a vonatot és felfedezte a két zsidó menekültet. A  hivatalnok követelte, hogy  Lichting és felesége szálljon le a vonatról, de Dr. Szabó  minden felelősséget magára vállalt. Hol alkudozva, hol fenyegetődzve Szabó meggyőzte a tisztet, hogy hagyja békén  Lichtingéket. Dr. Szabó gondját viselte a zsidó párnak, amíg meg nem érkeztek Budapestre, ahol meggyőződött arról, hogy  biztonságosan elhagyták az állomást. Odaadta nekik a fényképét, nevét és címét. Szabó véletlen találkozása ezekkel az emberekkel, akiket azelőtt sosem látott, megmentette e két zsidó ember életét. A háború után Lichtingék keresték Szabót és idővel megtalálták Nagyszokolyon. Közeli kontaktusban maradtak vele még azután is, miután kivándoroltak az USA-ba.

1970  július  21-én a Yad Vashem Dr. Szabó Árpádot az  IGAZ  (ember)  A NEMZETEK KÖZÖTT  címmel ruházta fel.