Programajánló

Vers és mesemondó verseny    

    2018. 04.14.

Angol nyelvi tábor

   2018. 07.16-07.20.

Traktorverseny és családi nap    

   2018. 08.04.

Íjásztábor

   2018.08.06.-2018.08.10.

 

DÁM önkormányzati Társulás ( székhely: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15.)

Szociális és gyermekjóléti alapellátások és szociális szakosított ellátások, egészségügyi alapellátás, területfejlesztés, belső ellenőrzés, szociális információs szolgáltatás, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés.

 

Nagyszokoly Közös Óvodafenntartó Társulás ( székhely:7097 Nagyszokoly, Petőfi u. 276.

Óvodai nevelési feladatok ellátása.

 

Dél - Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás ( székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. ) Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének általános megoldása.

 

Tamási Közös Vízmű - és Csatornamű Kft ( székhely: 7090 Tamási, Rákóczi út 35-37. )

Víz és szennyvízszolgáltatás.