Nagyszokoly Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai fejlesztése

Programajánló

 

 

 

 

Kismackó Óvoda

7097 Nagyszokoly, Deák Ferenc utca

 

 

Intézményvezető: Fabóné Horváth Ágnes

Tel.: 74 / 478–624

Mobil:70/400-4115

 

 

 

Nagyszokolyi Kismackó Óvoda

Az óvodában kettő csoportban jelenleg 2 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens és 2 dajka foglalkozik a gyermekekkel. Logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógusok segítik a fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkózását heti rendszerességgel.

Óvodánk Nagyszokoly központjában található, forgalmas helyen. A nehézségek ellenére próbáljuk környezetünket esztétikussá „varázsolni”.  Az óvoda épület felújítását már nagyon várjuk. Tágas, jó adottságú udvarunkra az új játékok telepítése megtörtént, elkészült a műanyag borítású sportpályánk is, melyek együtt jól biztosítják a kicsik mozgásfejlődését. Közvetlen, barátságos légkör uralkodik a gyermekcsoportokban, szép környezetben tölthetik a gyerekek a napjaikat.

Célunk, hogy a kicsik jól érezzék magukat az óvodában, és szerető, elfogadó légkörben nőjenek fel. Nevelőmunkánkat a Helyi Óvodai Program szerint végezzük, mely az intézményben megtekinthető. Nevelésünk során a gyermekek egyéni adottságait mindig figyelembe vesszük, ebből kiindulva határozzuk meg a személyre szabott fejlesztési feladatainkat. A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, melyhez elegendő időt és változatos eszközöket biztosítunk. Sokféle játékos tevékenység szervezésével valósítjuk meg az ismeretszerzést, ezáltal fejlődnek képességeik. Fontos szerepet kap munkánkban az anyanyelv fejlesztése, az erkölcsi nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, az egészséges életmódra nevelés.

A falusi környezet adta lehetőségeket igyekszünk kihasználni. Helyszíni megfigyelések, kirándulások alkalmával növényekről, állatokról sokoldalú ismereteket szerezhetnek az óvodások. Megismertetjük gyermekeinkkel a népszokásokat, a hagyományok ápolása mellet korunk kihívásainak igyekszünk megfelelni. A szülőket egyenrangú nevelőtársnak tekintjük, jobb együttműködés érdekében közös programokat és ünnepélyeket rendezünk. Bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag.