Önkormányzatok által beadott, nyertes pályázatok, támogatások – Nagyszokoly

Pályázó neve / Projekt elnevezése

Megítélt összeg

Nagyszokoly Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai fejlesztése

Pályázat azonosító száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00011

 

85 498 408 Ft 

MVH. 76/2011.(VII.29)VM. Helyi vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás.

Kulturális és sport rendezvények megvalósítása

Nagyszokoly Község Önkormányzata, Nagyszokoly

 

 

1.387.316.- Ft

NFA Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

szociális földprogram megvalósítás céljára, szántó föld

Nagyszokoly Község Önkormányzata, Nagyszokoly

 

54 ha szántó

3,28 ha szántó

Élelmiszer Bank

EU élelmiszer segély program

Nagyszokoly Község Önkormányzata, Nagyszokoly

 

segély csomagok

4/2012. (III.1) BM. pályázati kiírás

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések – kamera rendszer 

Nagyszokoly Község Önkormányzat, Nagyszokoly

442.000.- Ft

5/2012. (III.1.) BM. pályázat

Feldolgozó üzem kialakítása

Nagyszokoly Község Önkormányzata, Nagyszokoly

3.900.000.- Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma, SZOC-FP-13-C-0057 pályázati azon.

szociális földprogram megvalósításának támogatása   --- baromfi

Nagyszokoly Község Önkormányzata, Nagyszokoly

 

700.000.- Ft

MVH 103/2013.(XI.8.) VM. Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás fejlesztése  --- mikrobusz

Nagyszokoly Község Önkormányzata, Nagyszokoly

 

10.000.000.- Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma, NEMZ-KUL-140325 pályázati azon.

Róma kulturális események megvalósítása

Nagyszokoly Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nagyszokoly

 

120.000.- Ft

30/2013 (IV.30.) EMMI rendelet 6§(3) b.

2013. évi szociális nyári étkezés

 

 

1.829.520.- Ft

57/2013.(X.4.) BM. rendelet

szociális tűzifa

3.108.833.- Ft

-KKETTKK-56P-02-0604

Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány "Dicsőség a Magyar Hősöknek" c. projekt

  Nagyszokoly Község Önkormányzata

 

500.000.-Ft

-HIM-HF16

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása c.projekt

 

298.725.-Ft

-KKETTKK-CP-02

Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány"I. Világháborús emlékmű felújítása c. projekt

 

1.500.000.-Ft