Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a község településrendezési tervét módosítani szükséges a következők szerint:

  • a K-sp jelű övezetbe tartozó 459 hrsz.-ú földrészletének kb. 1000 m2 területű részét átminősítése piac épületének megvalósíthatósága érdekében.

A partnerek tájékoztatása céljából Nagyszokoly Község Önkormányzata a településrendezési terv egyeztetési dokumentációja elérhető az alábbi letöltési helyen:

 

NAGYSZOKOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

 

Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva.

Kifüggesztés kezdete: 2021. március 9.

 

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2021. március 24.